GRUPĖ „DE PROFUNDIS“

MUZIKOS ATLIKĖJŲ PASLAUGOS LAIDOTUVĖSE,

KETVIRTINĖSE, METINĖSE VISOJE LIETUVOJE

TEL. 8 674 38812

Muzika pasako daugiau nei žodžiai…

Ji ne tik kelia ir taurina dvasią, bet ir mažina emocinę įtampą, vidinį stresą, palengvina išgyvenimus, sutaiko ir nuramina. Tas pats pasakytina ir apie gedulinę muziką, padedančią žymiai lengviau pakelti išsiskyrimo skausmą, liūdesį, artimo žmogaus netekties keliamus rūpesčius. Gyvai skambanti muzika, jos sukeltų virpesių srautas ne tik gydo, bet ir suteikia gedėjimui iškilmingumo, kelia šviesius prisiminimus, užpildo atsivėrusią tuštumą.

programOS CIKLAI

„Tarp pasaulio giesmių ir klasikos“

Instrumentas: Vokalas, vargonai. Programa: Užsienio kompozitorių sakraliniai kūriniai. Trukmė: 1 val. Atlikėjų skaičius: 2-3. 

„sparnuota smuiko giesmė“

Instrumentas: Smuikas, klavišiniai. Programa: Užsienio kompozitorių sakraliniai ir pasaulietiniai kūriniai. Trukmė: 1 val. Atlikėjų skaičius: 1-2.  

„violončelės ir vargonų dueto sPINDESYS“

Instrumentas: Violončelė, klavišiniai. Programa: Užsienio kompozitorių sakraliniai ir pasaulietiniai kūriniai. Trukmė: 1 val. Atlikėjų skaičius: 1-2.

Veikla

Repertuaras

Mūsų repertuarą sudaro įvairūs teminiai muzikinės programos ciklai, skirti solistui, giedojimui ansambliu bei instrumentams (smuikui, altui, violončelei, kanklėms, obojui, klavišiniams ir kt.). Esame parengę daugiau nei 200 kūrinių nuo Viduramžių iki moderniosios muzikos, tinkamų atlikti tiek religinės, tiek ir pasaulietinės atsisveikinimo ceremonijos metu.

ATSISVEIKINIMO išvakarėse

Įprastai atsisveikinimo išvakarėse atliekamos religinės apeigos, kurias palydi liturginės maldos ar šermeninės giesmės. Aukštaitijoje – „Jėzaus Vardo rožinis“,  Žemaitijoje – „Kalvarijų kalnai“, Dzūkijoje – „Raudas“ ir kt.

Pasaulietinėms atsisveikinimo ceremonijoms dažniausiai pasirenkamas kuris nors iš mūsų siūlomų teminių muzikinės programos ciklų. Taip pat rengiame individualizuotas Atminimo vakaro programas.

 

 

Už mirusįjį aukojamose Mišiose

Atliekame nekintamas Mišių dalis („Requiem“, „Kyrie“, „Sanctus“, „Agnus Dei“, „Libera“ lotynų arba lietuvių kalba) bei  4-5  atskirus gedulinėms Šv. Mišioms tinkamus liturginius kūrinius.

ATSISVEIKINIMO dieną

Paprastai likus valandai iki išlydėjimo į kapus, pasirinktinai atliekame vieną iš muzikinės programos ciklų. Atsižvelgdami į skirtingas konfesijas, Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų papročius bei kalbas, esame parengę ir atskiras programas.

Laidotuvių procesijoje

Palydint velionį iš šarvojimo salės iki autokatafalko, vėliau kapuose giedame bažnytines psalmes. Apeigų kapinėse metu atsakome į kunigo maldavimus, kol puošiamas ir sutvarkomas kapas – giedame tradicines giesmes. Neesant kunigui, šarvojimo vietoje bei kapinėse atliekame leistinas bei Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuotame „Laidotuvių apeigyne“ nurodytas apeigas („Kai laidoja pasaulietis“).

Pasaulietiškose ceremonijose – grojame jūsų pasirinktu instrumentu. Artimųjų pageidavimu taip pat parengiame atsisveikinimo žodžius, perskaitome nekrologą ar atsisveikinimo laiškus.

Sparnuotos mintys

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose. (M. K. Čiurlionis)

Juk mirusiam nieko nebegalime duoti – nei dovanų, nei jautrių žodžių, nei šilto ir nuoširdaus apkabinimo. Tik paskutinį gėlės žiedą –  kaip meilės ir pagarbos ženklą, įžiebtą žvakės liepsnelę –  jo gyvenimo atspindį ir muziką – iš stygų virpesių nutiesiančią sielai tiltą į Amžinojo atilsio šalį. ( „De profundis“ narys R. Klevečka)

Muzika – tai angelų kalba. (Rašytojas P. Hoeg)

Renginiai

2020 m. lapkričio 2 d. vilniaus šv. kryžiaus bažnyčiA

GEDULINGOS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUOSIUS. Dalyvauja: Giedotojų grupė „De profundis“. Programa:  Kun. G. Šukys „Lietuviškos gedulinės mišios“ ir giesmės.

Užsakymo anketa

Taip pat galite susisiekti paskambine:

8 674 38812

INFORMACINIAI DRAUGAI