GRUPĖ „DE PROFUNDIS“

MUZIKOS ATLIKĖJŲ PASLAUGOS LAIDOTUVĖSE,

METINĖSE VISOJE LIETUVOJE

TEL. +370 674 38812

Muzika pasako daugiau nei žodžiai…

Ji ne tik kelia ir taurina dvasią, bet ir mažina emocinę įtampą, vidinį stresą, palengvina išgyvenimus, sutaiko ir nuramina. Tas pats pasakytina ir apie gedulinę muziką, padedančią žymiai lengviau pakelti išsiskyrimo skausmą, liūdesį, artimo žmogaus netekties keliamus rūpesčius. Gyvai skambanti muzika, jos sukeltų virpesių srautas ne tik gydo, bet ir suteikia gedėjimui iškilmingumo, kelia šviesius prisiminimus, užpildo atsivėrusią tuštumą.

PAKLAUSIAUSI programOS CIKLAI

„LIETUVOS IR PASAULIO GIESMIŲ GIJOS“

Instrumentas: Vokalas, vargonai. Žanras: Šiuolaikinė bažnytinė vokalinė muzika. Programa: G. Šukys, P. Tamulevičius, F. Strolia, K. Studzinskis, S. Moniuška, L. Mason, A. Monk, O. Excell, J. Sibelius ir kt. Kalba: Lietuvių. Sudėtingumo lygis: II kategorija. Atlikėjų skaičius: 2-3. Trukmė: 1 val.  

Veikla

Repertuaras

Mūsų repertuarą sudaro įvairūs teminiai muzikinės programos ciklai, skirti solistui, giedojimui ansambliu bei įvairiems instrumentams. Esame parengę daugiau nei 200 kūrinių nuo Viduramžių iki moderniosios muzikos, tinkamų atlikti tiek religinės, tiek ir pasaulietinės atsisveikinimo ceremonijos metu.

ATSISVEIKINIMO išvakarėse, ŠERMENYSE

Įprastai atsisveikinimo išvakarėse atliekamos religinės apeigos, kurias palydi liturginės maldos ar šermeninės giesmės: Aukštaitijoje – „Jėzaus Vardo rožinis“,  Žemaitijoje – „Kalvarijų kalnai“, Dzūkijoje – „Raudas“ ir kt. Pasaulietinėms ceremonijoms dažniausiai pasirenkamas kuris nors iš mūsų siūlomų teminių muzikinės programos ciklų.

 

 

Už mirusįjį aukojamose Mišiose

Atliekame nekintamas Mišių dalis: „Requiem“ („Amžinąjį atilsį“), „Kyrie eleison“ („Viešpatie, pasigailėk“), „Sanctus“ („Šventas“),„Agnus Dei“ („Dievo avinėli“) lotynų arba lietuvių kalba bei  4-5  atskirus gedulinėms Mišioms tinkamus liturginius kūrinius.

ATSISVEIKINIMO dieną, LAIDOTUVĖSE

Paprastai likus valandai iki išlydėjimo į kapus, pasirinktinai atliekame vieną iš muzikinės programos ciklų. Atsižvelgdami į skirtingas konfesijas, Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų papročius bei kalbas, esame parengę ir atskiras programas.

Laidotuvių eisenoje, prie kapo

Palydint velionį iš šarvojimo salės iki autotransporto, vėliau kapuose giedame bažnytines psalmes. Apeigų kapinėse metu atsakome į kunigo maldavimus, kol puošiamas ir sutvarkomas kapas – giedame giesmes. Neesant kunigui, šarvojimo vietoje bei kapinėse atliekame leistinas bei LVK aprobuotame „Laidotuvių apeigyne“ nurodytas apeigas („Kai laidoja pasaulietis“). Artimųjų pageidavimu taip pat parengiame atsisveikinimo žodžius, perskaitome nekrologą ar atsisveikinimo laiškus.

Sparnuotos mintys

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose. (M. K. Čiurlionis)

Juk mirusiam nieko nebegalime duoti – nei dovanų, nei jautrių žodžių, nei šilto ir nuoširdaus apkabinimo. Tik paskutinį gėlės žiedą –  kaip meilės ir pagarbos ženklą, įžiebtą žvakės liepsnelę –  jo gyvenimo atspindį ir muziką – iš stygų virpesių nutiesiančią sielai tiltą į Amžinojo atilsio šalį. ( „De profundis“ narys R. Klevečka)

Muzika – tai angelų kalba. (Rašytojas P. Hoeg)

Renginiai

2024 m. lapkričio 3 d. (sekmAdienis), 11 val. - Kauno švč. trejybės (seminarijos) bažnyčia

„SKAMBANTYS BACHO PASAULIAI: GYVENIMAS, MIRTIS, AMŽINYBĖ“   

 

Užsakymo anketa

Taip pat galite susisiekti paskambine:

+370 674 38812

INFORMACINIAI DRAUGAI