Būsimi renginiai

2022 M. LAPKRITIS

„VĖLINIŲ MUZIKOS MINORAS“

Filipas Presseisenas – lenkų vargonininkas ir improvizatorius. 2010 m. Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universitete baigė vargonų specialybę, prof. A. Chorosińskio kl. 2013 m. kaip Bavarijos „Bayhost“ stipendininkas su pagyrimu baigė Viurcbugo muzikos akademiją, prof. dr. Ch. Bosserto kl. Studijų metais dalyvavo „Erasmus/Socrates“ mainų programoje, kurios metu studijavo Liubeko muzikos akademijoje pas prof. Fr. Danksagmullerį. Jis taip pat dalyvavo vargonų improvizacijos užsiėmimuose, kuriuos vedė prof. W. Seifenas ir prof. D. Börneris.
Vėliau tobulinosi meistriškumo kursuose, kuriuos vedė žymūs Europos vargonininkai Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang, Andrés Cea Galán ir daugelis kitų. 2015 m. jis laimėjo 1-ąją vietą tarptautiniame improvizacijų konkurse „Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon“, Berlyne. 2016 m. Niurnberge vykusiame tarptautiniame ION vargonų konkurse įvertintas „Antalffy-Preis“ specialiu apdovanojimu.

Filipas yra Baltijos vargonų centro (BOC, Vokietijoje) ir Krokuvos archidecezinės bažnytinės muzikos komisijos, tarptautinės „Bach-Societät“ grupės narys.

 

 

Archyvas

2021 M. GRUODŽIO 13 D. (PIRMADIENIS), 18 VAL. - MRU VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOS SALĖ

„MUZIKA NUO ŽEMĖS IKI DANGAUS“

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos salėje (Maironio g. 27, Kaunas) Kauno TAU teisės fakulteto lankytojams, alumnams bei klubo nariams dovanosime vokalinės-instrumentinės muzikos koncertą „Muzika nuo žemės iki dangaus“, kuriame skambės J. S. Bacho, G. Caccini, F.  Schuberto, F. Mendelssohno klasikinė muzika, pasaulio tautų giesmės.  

Atlikėjai: Giedotojų grupė „De profundis“,  solistas – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentas Ilja Plotnikovas (baritonas, fleita).

Koncertą veda – prof. dr. Marius Jonaitis 

Įėjimas laisvas

2020 M. LAPKRIČIO 2 D. (PIRMADIENIS), 18 VAL. - VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIA

GEDIMINAS ŠUKYS „LIETUVIŠKOS GEDULINĖS MIŠIOS“

Dalyvauja:
Giedotojų grupė „De profundis“

Programa:
Kun. G. Šukio „Lietuviškos gedulinės mišios“ ir giesmės

Įėjimas laisvas

Sužavėtas Šventųjų Mišių kilnumo bei sakralinės muzikos grožio, Gediminas Šukys 1941 m. nedvejodamas pasirinko seminaristo kelią, o muziką – kaip Viešpaties šlovinimo ir dėkojimo Jam būdą. 1946 m. buvo įšventintas kunigu.

Aštuonerius metus studijavęs harmoniją (dėst. A. Belzaras, A. Virbickas, A. Daunoras) ir kitas muzikines disciplinas, kaip muzikos kūrėjas ir kunigas konsultavo bažnyčių vargonininkus, būrė chorus ir jiems dirigavo. Sukūrė daugiau kaip 200 liturginių giesmių, mišių ir kitų sakraliosios muzikos kūrinių. Savo kūrybą pasirašydavo „Akmenėlio“ slapyvardžiu.

2002 m. mu­zi­ko­lo­gas Ro­lan­das Ai­du­kas apie kun. G. Šu­kio kūry­bą rašė, jog nors ji ir nesanti no­va­to­riš­ka ar mo­der­ni, bet atitin­ka re­li­gi­nės mu­zi­kos dva­sią ir dažnai pranoksta li­tuginės mu­zi­kos rei­ka­la­vi­mus. Jo mu­zi­ka esanti kuk­li ir pa­pras­ta, lyriška ir me­lo­din­ga ir tartum įkūnija pamatinius krikščioniškuo­sius idea­lus – as­ke­tiš­ku­mą, nuo­lan­ku­mą, ramybę.

Kun. G. Šukio „Lietuviškos gedulinės mišios“ yra skirtos išreikšti pagarbą visiems mirusiesiems, minorinės muzikos gaida, per amžius nekintančiais tekstais prabyla apie viltingą ilgesį, įgalina iš naujo apmąstyti žemiškosios būties laikinumą, žmogaus prigimties trapumą, o kartu – jo egzistencijos prasmę ir sielos nemarumą.

2019 M. LAPKRIČIO 1 D. (PENKTADIENIS), 17 VAL. - PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO BAŽNYČIA

„GARBĖS SLĖPINIAI IŠĖJUSIEMS ATMINTI“

Dalyvauja:
Giedotojų grupė „De profundis“

Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius 
Henrikas Savickis (skaitovas)

Programa:
Švč. Jėzaus Vardo rožinio „Garbės“ slėpiniai

Įėjimas laisvas

Minint visų Amžinybėn išėjusiųjų dieną – Vėlines, grupės „De profundis“ nariai, melsdamiesi už mirusiuosius, giedos Švč. Jėzaus Vardo rožinio trečiąją dalį – Garbingąsias paslaptis.

Lietuviškas Švč. Jėzaus Vardo rožinis pirmąkart paskelbtas 1681 m. Vilniuje išleistoje maldaknygėje, kurią sudarė dominikonas Jurgis Kasakauskis. Panašiai kaip Švč. M. Marijos rožinyje kalbama 150 „Sveika, Marija“, taip Švč. Jėzaus Vardo rožinyje 150 kartų kartojama malda „Jėzau, mūsų Dieve, pasigailėk mirusių!“

Trečioji rožinio dalis – Garbingosios paslaptys Vėlinių progai pasirinktos ne atsitiktinai. Šios dalies slėpiniai primena amžinojo gyvenimo viltį reiškiantį Kristaus Prisikėlimą bei antrąjį Išganytojo atėjimą teisti pasaulio laikų pabaigoje.

 

2018 M. LAPKRIČIO 4 D. (sekmadienIS), 13 VAL. - kauno šv. pranciškaus ksavero rektoratas

GIEDOTOJŲ GRUPĖS „DE PROFUNDIS“ IR DRAUGŲ KONCERTAS „IŠ ŠIRDIES GELMIŲ“

Dalyvauja:

Inga Gykytė (sopranas), Edita Astrauskaitė-Šeduikienė (sopranas), Barbora Lazauskytė (mecosopranas), Martynas Gedutis (tenoras), Karolis Bauža (baritonas), Deimantas Braukyla (bosas), Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė (smuikas), Kasparas Šerpytis (violončelė), Ieva Žemaitytė (pianinas), Povilas Padleckis (vargonai) Dirigentas – Jeronimas Serebrinskas.

Koncertą veda – Enrika Striogaitė

Koncerto programoje skambės Amžinybe alsuojantys ir išėjusiems atminti skiriami kūriniai: nuo žymiausių Vakarų klasikų J. S. Bacho, G. F. Händelio, F. Schuberto, V. Bellinio, G. Puccinio, P. Mascagnio, G. Fauré kompozicijų iki lietuvių kompozitoriaus G. Šukio.

Kviečiame klausytis įstabios muzikos, padėsiančios geriau įsijausti į Vėlinių prasmę ir nuotaiką, o drauge – artimiau pažinti grupę „De profundis“, jos plėtojamą veiklą ir atliekamą repertuarą.

Įėjimas laisvas