Apie mus

Atsiliepimas

„Sakralus ir jautrus Jūsų giedojimas teikia ir stipriną tikėjimą. Ačiū, kad sunkią valandą buvote kartu“.

Viltė Jagelavičiūtė (Roma, Italija)

„De profundis“ (lot. „Iš širdies gelmių“) – tai 2018 m. susibūrusi nepriklausoma grupė, vienijanti daugiau nei 10 talentingų atlikėjų, kurie didelę savo laisvalaikio dalį skiria misijai – padėti gedintiems per muziką tauriai bei iškilmingai išlydėti į paskutinę kelionę savo artimuosius.

Vienas pagrindinių grupės tikslų – puoselėti gyvą sakralinės ar pasaulietiškos muzikos atlikimą laidotuvėse, bendradarbiauti su įvairiais koncertinių įstaigų menininkais, teikiant kvalifikuotas muzikavimo paslaugas laidojimo ir mirusiųjų atminimo pagerbimo srityje.

Atlikėjai yra parengę elegantiškas, subtilias, melodingas, įvairių stilių ir epochų muzikos programas. Repertuare – lietuvių ir užsienio kompozitorių muzikos šedevrai, platus kūrinių diapazonas: nuo grigališkojo ir daugiabalsių choralų, bažnytinių giesmių ir himnų, mišių iki klasikinių vokalinių-instrumentinių, o taip pat ir moderniosios muzikos kūrinių.

2018 m. grupė „De profundis“ bendradarbiaudama su VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros absolventais Kaune surengė pirmąjį koncertą „Iš širdies gelmių“. Koncerte skambėjo J. S. Bacho, G. F. Händelio, G. Puccinio, P. Mascagnio ir kitų klasikų kūriniai. 2019 m. Prienuose su Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriumi Henriku Savickiu pristatė programą „Garbės slėpiniai išėjusiems atminti“, kurioje skambėjo liturginio maldyno tekstai. 2020 m. Vilniaus publikai pristatė lietuvių kompozitoriaus kun. Gedimino Šukio gedulinių kūrinių kompoziciją. 2021 m. Mykolo Romerio Universiteto Viešojo saugumo salėje, Kaune atliko pasaulio tautų giesmių koncertą „Atskamba balsas iš aukštai“. 2022 m. Vilkaviškio katedroje kartu su operos solistu Žygimantu Galiniu, smuiko virtuozu Roku Diržiu įgyvendino koncertą „Vėlinių muzikos minoras“.

Atsiliepimas

„Esame įsitikinę, kad giesme išreikštos Jūsų maldos, skirtos mylimai mūsų mamai, padėjo jai pasiekti Amžinąją šviesą ir Ramybę“.

Jolanta ir Giedrius Adomavičiai

Gyvas muzikavimas laidotuvėse – tai esminė, daugelį metų puoselėjama mūsų misija. Grupės „De profundis“ muzikantų patirtis, talentas ir profesionalumas Jums sudarys visas galimybes tauriai ir iškilmingai palydėti savo artimuosius Amžinybės taku.

Atlikėjai

SOLISTAI VOKALISTAI, GIEDOTOJAI

Martynas

„Prisijungiau prie grupės „De profundis“ veiklos, nes myliu sakralinę muziką ir maldą“ .

2008 m. Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje baigė fortepijono klasę (mokyt. A. Paškauskienė), Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje 2012 m. įgijo solinio dainavimo diplomą (doc. R. Novikaitės kl.).  Nuo 2016 m. iki 2022 m. dirbo Kauno valstybinio choro dainininku. 2022 m. solistas debiutavo programoje „Bellezza dell‘opera“, Kauno valstybinėje filharmonijoje. Grupės „De profundis“ meninėje veikloje yra parengęs kompozitorių W. A. Mozarto, C. Francko, F. P. Tosti, G. Puccinio, G. Faurés solinių partitūrų.

(IV reg. Nr. 625739)

rimantas

„Nuoširdi giesmė – galimybė prisiliesti prie Dangaus“.

Rokiškio kolegijoje įgijo chorinio dirigavimo diplomą (dėst. N. Dranevičienės kl.), muzikos mokytojo kvalifikaciją (1994 m.), studijavo Krokuvos Popiežiškojoje teologijos akademijoje (2000 m.). Bažnytinio giedojimo meną bei vargonavimą lavino Kamajų Šv. Kazimiero, Babtų  Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiose, Kauno arkikatedroje bazilikoje.  Dirbdamas VšĮ „Laetitia“  kultūrinių, edukacinių projektų vadovu Kaune, vedė grigališkojo choralo kursus (2005-2006 m.). Dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedroje, koncertmeisterio iliustratoriumi (2007 m.), Kauno valstybinės filharmonijos viešųjų ryšių vyr. specialistu (2016-2017 m). Lietuvos žiniasklaidai parengė daugiau kaip penkiasdešimt  muzikos tematikai skirtų publikacijų. Kauno M. K. Čiurlionio draugijos narys (2017 m.). 

(IV reg. Nr. 839854)

karolis

„Giesmė – tarytum dvasinis kraitis, palydint mirusiuosius į Amžinybę ne tuščiomis“.

2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje įgijo solinio dainavimo diplomą (doc. R. Novikaitės kl.). Nuo 2011-2016 m. dirbo Kauno valstybinio muzikinio teatro artistu. Aktyviai dalyvauja „De profundis“ meninėje veikloje bei nuolat stažuojasi pas žinomus Lietuvos ir Italijos vokalo specialistus.

(IV reg. Nr. 908920)