Programos ciklai

„LIETUVos IR PASAULIO GIESMIŲ GIJOS“

Instrumentas: Vokalas, vargonai. Žanras: Šiuolaikinė bažnytinė vokalinė muzika. Programa: G. Šukys, P. Tamulevičius, F. Strolia,  K. Studzinskis, S. Moniuška, L. Mason, A. Monk, O. Excell, J. Sibelius ir kt. Kalba: Lietuvių. Sudėtingumo lygis: II kategorija. Atlikėjų skaičius: 2. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutarinė. 

Giesmė – Dievą mylinčios širdies kalba, liudijanti tikinčiųjų bendrystę ir tikėjimą. Šią programą sudaro netik populiarios tradicinės lietuvių giesmės, skirtos mirusiųjų palydėjimui, bet ir naujos, šiuolaikiškos kompozicijos, tinkančios giedoti per laidotuves. Giesmės yra skirtos visai krikščionių bendruomenei ir siekia sujungti tikinčiuosius su Dievu ir vienus su kitais. Tegul šios giesmės bus jūsų padėkos malda už gyvenimą.

„KLASIKINĖS VOKALINĖS MUZIKOS PERLAI“

Instrumentas: Vokalas, vargonai. Žanras: Vakarų klasikinė, sakralinė vokalinė muzika. Programa: G. Pergolesi, J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, C. Franck, J. Brahms, E. Grieg, G. Puccini, G. Fauré, E. Elgar ir kt. Kalba: Orginalo. Sudėtingumo lygis: II kategorija. Atlikėjų skaičius: 2-3. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutartinė.

Išėjusiųjų atminimui skamba nemarioji tauri klasika, teigianti vertybių pastovumą, atgaivinanti sielą bei apgaubianti ramybe ir palaima. Dar daugiau – amžinai gyva klasikinė muzika pripildo šviesaus pakylėjimo ir vilties. Šie, laikui nepavaldūs klasikos šedevrai, tinka įvairiausių socialinių sluoksnių ir amžiaus grupių klausytojams.

„SKAMBA PASKUTINĖS DAINOS ŽEMEI IR DANGUI“

Instrumentas: Gyvas vokalas, su fonogramos akomponimentu (pianinas, gitara, smuikas ir kt.). Žanras: Alternatyvi, transcendentinė pop, baladės ir kt. populiarioji pasaulietinė ir sakralinė vokalinė muzika. Programa: V. Kernagis, K. Smoriginas, O. Vyšniauskas, R. Girskytė-Berlovienė, P. Sequeri, D. Foster, E. O. Excel, C. François, J. Sibelius, R. Rodgers, L. Cohen ir kt. Kalba: Lietuvių. Atlikėjų skaičius: 1. Sudėtingumo lygis: Nėra. Trukmė: 30 min. (papildomai 30 min. nemokamai). Kaina: Sutartinė.

Muzika – alsuojanti skambesio subtilumu, elegancija ir meistriškumu, dažnai skambanti radijo eteryje ir televizijos ekranuose. Ši parengta programa subtiliai integruoja pasaulietiškas ir sakralines dainas, praturtindama atsisveikinimo salę šiuolaikišku stiliumi. Dainuojami bei giedami tekstai apima įvairius gyvenimo aspektus – nuo tėvynės ilgesio iki gamtos grožio, nuo žmogaus žemiškų troškimų iki dvasinių siekių.

GRIGALIŠKASIS CHORALAS „CANTICUM NOVUM“

Instrumentas: Vokalas. Žanras: Viduramžių bažnytinė vokalinė muzika. Programa: Mišios, mišparai, litanijos, giesmės. Kalba: Lotynų. Sudėtingumo lygis: II kategorija. Atlikėjų skaičius: 1. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutartinė.

Muzika ieškantiems dvasinės užuovėjos, nusiraminimo bei trancendentinio sielos pakylėjimo Dievop. Choralas yra bažnytinės muzikos siela. Jis ypač atsiskleidžia akustinėje erdvėje, gražia lotynų kalba, jo melodijos yra paprastos ir prakilnios. E. Casparini, kalbėdamas apie šį vienbalsės melodijos žiedą, užaugintą senovės menininkų, pastebi, jog „grigališkasis choralas yra viduramžių pasaulinės reikšmės meno reiškinys“.

LITURGINIO MALDYNO MALDOS „IŠ ŠIRDIES GELMIŲ“

Instrumentas: Vokalas, vargonai. Žanras: Bažnytinė, liaudies vokalinė muzika. Programa: Liaud. muz. „Jėzaus Vardo litanija“, „Jėzaus Vardo rožinis“ ir kt. Kalba: Lietuvių. Sudėtingumo lygis: III kategorija. Atlikėjų skaičius: 2. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutartinė.

Kad ir kokie būtų maldos žodžiai ir gestai, visada meldžiasi visas žmogus. Bet Šv. Raštas, nusakydamas vietą, iš kurios veržiasi malda, kartais mini sielą arba dvasią, o dažniausiai – širdį. „Iš širdies gelmių“ gieda mano siela, o „kas gieda dvigubai meldžiasi“ (šv. Augustinas). Visi maldų tekstai (rožinio, litanijų, šermenų giesmių) yra vyskupų konferencijos patvirtinti ir išspausdinti „Liturginiame maldyne“ (2016 m.).

„SPARNUOTA SMUIKO GIESMĖ“

Instrumentas: Smuikas, klavišiniai. Žanras: Sakralinė, pasaulietinė instrumentinė muzika. Sudėtingumo lygis: II kategorija. Atlikėjų skaičius: 1-2. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutartinė.

Visą atsisveikinimo valandą lydi sparnuotos smuiko melodijos, kurios kartu su subtiliu pianino akomponimentu pripildo atsisveikinimo salę nežemiškos ramybės ir šviesos. „De profundis“ grupės smuikininkas teigia: „Mano siekis yra atitraukti gedinčius nuo kasdienybės ir pakylėti kaip galima aukščiau“. Šiam tikslui yra parašyta nemažai kūrinių.

„GEDULINGOSIOS VIOLONČELĖS SOLO“

Instrumentas: Violončelė, vargonai (arba pianinas). Žanras: Vakarų klasikinė, pasaulietinė instrumentinė muzika. Programa: H. Purcell, J. S. Bach, L. Van Beethoven, V. Bellini, F. Chopin, R. Wagner, J. Massenet, C. Saint-Saëns, G. Fauré ir kt.  Sudėtingumo lygis: I kategorija. Atlikėjų skaičius: 2. Trukmė: 1 val. Kaina: Sutartinė.                                             

Šiuo metu ši paslauga neteikiama.

Violončelės garsas – malonus, šiltas ir skaidrus. Ji skamba žemiškai, bet geba atlikti dangišką muziką. Ši programa klasikinės muzikos mylėtojams kalba pati už save: Atsisveikinimo salę nušvies jautrių menininkų atliekami, sodriomis emocijų spalvomis spinduliuojantys opusai.

SKAITOMA POEZIJA „AMŽINYBĖS SLĖPINIAI“

Instrumentas: Pasirinktas instrumentas, skaitovas. Programa: B. Brazdžionis, M. Katiliūtė, O. Buržaitė ir kt. rašytojų skaitomos eilės muzikos fone. Trukmė: 45 min. Kaina: Auka.

Skubančiame šiuolaikiniame pasaulyje eilėraštis – tai pauzė, galimybė nors trumpam susimąstyti ir pasigrožėti. Mūsų deklamuojamos eilės – apie žemiškąjį laiką ir amžinybę. Šiai programai atlikti užtenka paprastumo, nuoširdumo ir jausmo. Taip pat sudarome galimybę į skaitinių tėkmę įpinti ir Anapilin išėjusių parašytus ar tiesiog pamėgtus literatūrinius epizodus.