Iš tikinčiojo požiūrio taško giesmė – tai visų pirma malda, kuri tikintį žmogų lydi per visą jo gyvenimą. Ir ne toji asmeninė, kalbama tylomis, bet bendruomeninė. Ne veltui ten, kur senųjų gedulinių giedojimų tradicija vis dar gyva, kaip antai garsiųjų Kalvarijos kalnų giedojimas Žemaitijoje, į giedojimą įsijungia ne tik giedotojai, bet ir visa bendruomenė. Juk tai sudaro galimybes ilgiau kartu pabūti, didesnį tarpusavio bendrumą pajusti ir tiems, kurie lieka čia. Daugiau informacijos bernardinai.lt