Lapkritis – metų laikas, kai susitinka praeitis ir dabartis, esantieji čia ir išėję anapus, šviesiu Amžinybės taku. Išėję, bet drauge ir likę – artimųjų širdy, atminty, prasmingai įąmžinę save nuveiktuose darbuose.

Lapkritis – minorinis mėnuo. Muzikoje minoras – viena iš muzikinių dermių, tačiau perkeltine prasme šis lotyniškos kilmės žodis, reiškiantis „mažesnį“, vartojamas ir liūdesiui bei ilgesiui nusakyti.

Turbūt daugelis mūsų lapkritį, kai žvilgsnis atidžiau sustoja ties žemyn plevenančiu paskutiniu klevo lapu, lyg gaili ašara ant ryškaus chrizantemos žiedo sustingusiu lietaus lašu, vakaro miglose įsižiebiančios žvakės liepsna, jaučiamės būtent tokie. Mažesni. Prieš šiuo laiku ypač stipriai juntamą žemiškosios žmogaus būties laikinumą ir trapumą, o kartu slėpiningą Amžinybės didybę. Panirę į atmintį, susimąstę savam ilgesy, prisiminimuose apie tuos, kurie buvo artimi ir brangūs.

Lapkričio 1-osios pavakarę, kai šviesi ir iškilminga Visų Šventųjų šventė užleidžia vietą rimtimi alsuojančiam Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimui – Vėlinėms, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje įvyks mirusiųjų pagerbimo dienai skirtas sakralinės muzikos koncertas „Vėlinių muzikos minoras”.

Žmogiškosios būties virsmo, mirties, kaip slenksčio iš žemiškojo gyvenimo į Amžinybę, motyvai ištisus šimtmečius jaudino ir meno kūrėjus – rašytojus, poetus ir neabejotinai – muzikus. Platus šiai tematikai skirtų muzikos kūrinių diapazonas – nuo žymiausių pasaulio muzikos genijų kurtų stambios apimties Mišių už mirusiuosius – Requiem iki gedulingų sekvencijų, tikėjimo ir vilties žodžių kupinų psalmių iki kūrinių, kuriuose įprasminama Išganytojo – Jėzaus Kristaus žemiškosios kelionės pabaiga ir žmonijos kaltes atpirkusi Jo mirtis ant kryžiaus, Dievo Motinos, regėjusios Sūnaus agoniją, sielvartas ir kančia. Šiuose įstabiuose muzikos šedevruose bibliniai motyvai prasmingai susipina su paprasto žmogaus lemtimi – gimimu, gyvenimo kelione, mirtimi ir prisikėlimo lūkesčiais.

Prasminga giedotojų grupės „De profundis“, ne vienerius metus puoselėjančios gedulinio giedojimo tradicijas laidotuvėse, mirusiųjų minėjimuose tradicijas, iniciatyva yra kasmet Vėlinių proga surengti sakralinės muzikos vakarus, skirtus mirusiųjų atminimui. Ankstesniais metais tokie renginiai jau yra vykę Vilniuje, Kaune, Prienuose ir kitose vietovėse, o šiemet tam pasirinktas Vilkaviškis.

Baltais bokštais į dangų kylančios Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros istorija savotiškai primena ir žmogaus likimą. Atrodytų negrįžtamai sunaikinta praūžusios karo audros, praėjus dešimtmečiams šventovė prisikėlė iš pelenų ir pakilo naujam gyvenimui.
Vėlinių išvakarėse kviečiame nepraleisti ypatingos progos mąstymui apie Amžinybėn išėjusius artimuosius bei susikaupti po didingais Vilkaviškio katedros skliautais, aidint kilniems vokalinės ir instrumentinės muzikos garsams.

Koncerte dalyvaus solistai – Patricija Gadliauskienė (sopranas), Žygimantas Galinis (baritonas), vargonais grieš Povilas Padleckis. Vakarą papuoš beįsižiebianti nauja muzikos žvaigždė – jaunasis smuikininkas Rokas Diržys. Programoje skambės įvairių epochų užsienio ir lietuvių kompozitorių sakralinės muzikos kūriniai.

bernardinai.lt